Ferien nærmer seg med stormskritt og ambisjonene er store. Du har mye du skal oppleve på kort tid og valget faller omsider på å leie en bil. Men kan du leie en bil i for eksempel Sverige eller Tyskland og ta den med deg inn i Norge? Svarene du trenger får du her.

Hovedregel for utenlandsk leiebil

Hovedregelen er at du kan benytte deg av en utenlandsk leiebil i inntil 42 dager i Norge i løpet av en 12 måneders periode. Det vil si at om du leier bil og tar den inn til Norge i August, kan du frem til neste August bruke leiebil til sammen 42 dager i Norge. Perioden på 42 kan altså deles opp.

Hva må gjøres

Før du tar bilen inn i landet må du melde fra elektronisk. Dette gjøres ved å logge inn via ID-porten. Du har selv ansvar for opplysningene du melder inn, og du kan selv endre dem. Ordningen gjelder alle typer kjøretøy, alt i fra campingvogner til tilhengere. Du må passe på at bilen har godkjent forsikring når du leier den.

Bekreftelse på leiebil og kontrakt

Du må til en hver tid ha med deg gyldig leiebilkontrakt i bilen, skulle du bli stoppet. I tillegg må du ha med deg tilbakemeldingen du får fra skattemyndigheten på opplysningene du sender inn. Dette regnes som en bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt.

Det må meldes ifra

Før kjøretøyet innføres til Norge må de som skal bruke kjøretøyet melde fra til Skatteetaten. Merk deg at det bare er den eller de som er navngitt i leiekontrakten som kan melde fra om bruken til Skatteetaten.

Vær obs på at:

 • Du må følge regelverket, om du ikke gjør det må avgifter betales, er du ekstra uheldig kan du måtte betale tilleggsskatt.
 • Bilen må føres ut av landet eller overleveres til utleier før utløpet av den innmeldte perioden.

Gjelder dette meg?

Er du usikker på om dette gjelder deg kan du se gjennom en veiviser som Skatteetaten tilbyr. Der vil du svare på noen spørsmål og du får vite hvilke regler og retningslinjer som eventuelt gjelder deg.

Hva regnes som leiebil

En leiebil er i denne sammenheng en motorvogn som gis til en leietakers rettighet mot betaling i en tidsbestemt periode. Finnes det derimot en kjøpsopsjon på kjøretøyet regnes det ikke som et utleiekjøretøy. Om du låner bilen av en privatperson anses det ikke å være en leiebil. Slike løsninger har dog en egen meldingsløsning, og må også oppgis.

Regelverk

Gjeldende lover og regler for bruk av utleiekjøretøy registrert i utlandet finner du i en forskrift om midleritidig bruk og innførsel av motorvogner registrert i utlandet.

Endelig kan utenlandsk leiebil brukes i Norge

I Mars 2010 ble det mulig for personer med fast oppholdssted i Norge å bruke et utenlandsregistrert utleiekjøretøy i Norge.

Strenge regler med leiebil

Når ordningen blir mer kjent regner de med at det vil bli strengere regler for å kjøre leiebil med utenlandske kjennetegn i Norge. Er du bosatt i landet kan du ikke kjøre rundt med en privatbil som for eksempel har svenske eller tyske skilter.

Det samme har til nå vært tilfelle med leiebil også. Overvåkningsorganet ESA har imidlertid konkludert med at dette er i strid med EØS. Flere høringsrunder krevdes, men det nye regelverket trådde omsider i kraft. Endringen gjør at det blir en utvidet adgang til avgiftsfritt å kunne innføre utenlandsregistrerte biler på midlertidig basis, såfremt du selv bor i Norge.

Leiebil i flere former

Det omfatter en rekke kjøretøy, blant dem:

 • Personbil
 • Varebil
 • Bobil
 • ATV
 • Motorsykkel
 • Campingvogner

Påvirker dette prisen på leiebil

Det finnes historier der prisen på leiebil har blitt doblet når leiebilkunden kjørte den ut av landet, men forskjellene er store. En leiebilkunde inngikk en avtale om å leie en bil i 12 dager til en viss sum. Når han tok med bilen til Kiel på Tysklands-ferie fakturerte leiebilfirmaet han ekstra. Kunden klagde – og fikk medhold. Dette fordi kunden først ble informert om gebyret etter at bilen var bestilt.

Plikter å informere

Bilutleieselskapene plikter å informere om eventuelle ekstrakostnader. Det finnes en rekke store utleiefirmaer, alle med sine egne regler og retningslinjer på tematikken.

Avis:

 • Her kan du kjøre bilen i Norden
 • Skal bilen kjøres utenfor Norden kreves godkjennelse fra lokal stasjonssjef

Budget:

 • Leietaker trenger tillatelse fra utleiested for å kjøre i alle land, også nordiske.

Sixt:

 • Du kan kjøre bilen i Sverige, Danmark og Finland
 • Utenfor disse landene kreves skriftlig tillatelse og det påløper et gebyr på tre kroner per kjørte kilometer utenfor disse landene

Spør hvilke regler som gjelder for din leiebil

Som du ser varierer det fra aktør til aktør. Mange nordmenn leier bil i utlandet, der gjelder de lokale leiebetingelsene i akkurat dette landet. Et godt tips er at skal du bruke bilen utenlands, uavhengig om du leier i utlandet eller i Norge: spør om hva som er lov og ikke, og hva det eventuelt koster. På den måten slipper du uforventede gebyrer og en ubehagelig opplevelse.